عشق فقط عشق مادر

هیچ عشقی عشق مادربه فرزندنمیشه اینوامروزبه دخترخانومی گفت ک عین من اومده بودآزمایش سه ساعته ی قندبارداری روبده ومث من سرگیجه داشت وقتی دیدمن مامام باهامه ناراحت شدگفت مامانته گفتم اره گفت خوشبحالت من مامام اون سردنیاست. البته ناگفته نمونه من شوهرم اوردم ازمایشگاه کارداشت خودم بش گفتم بره ومامانم زنگ زدم بیادآخه بیچاره اونم درگیره اونم دورخونمونه داریم خونه درست میکنیم یه واحدبابام بم داده دوردرست کردن اونه ایشاا..‌.امسال میریم توخونه خودمون ولی دوتاداداشامم هستن تواون ساختمون دوس ندارم پیش کسی باشماصلاحوصله خودشون وزنای انترشون روندارم البته اون داداشم ک هنوززن نگرفته ولی اونم نیومده انترحساب میشه شانس من همه درگیرن

۱۴:۳۰

نسخه ی خرچنگ قورباغه ی دکتر

امروزرفتم دکترساعت۴وخورده ای باتاکسی سرویس بامامانم تواین وضعیت افتضاح مالی قرارشدمامانم خرج دکترموبده این دوماه اخرویزیت دکترودادمامانم۳۴تومن بعدفهمیدم ک یه دکترجدیداومده ویزیتش سی تومنه تازه باماهم قراردادداره کمترهم میگیره احتمالا سونوگرافی هم بهم نوبت ندادگفتش ک تا۱۲تیرنوبت نداریم یه سونودیگه رفتم ک بابیمه ماقراردادداره گفت ک درطول روز۱۰نفربیشترپذیرش نمیکنه اعصابم خوردشداخه یه ساعتی تومطب دکتربیکارنشسته بودم میتونستم بیام نوبت بزنم تامن رسیدم جلومن یه آقایی دوتانوبت اخری روگرفت اعصاب خراب شددکتربرام ازمایش نوشت سونونوشت یه عالمه نامه وقرص برام نوشت اصلابه خوندن نمیرن این چه وضعشه واقعا خلاصه توبازاریه بارازروی یه پله افتادم یه دوسه باری هم پام پیچ خورد حالابماندک فردابایدازخواب نازبیدارشم باشکم خالی برم یه عالمه ازمایش بدم وبعدشم سونوبدموخیلی گرمه خیلی خسته کننده اس برامن توگرمای وحشتناک خوزستان

۰۰:۱۶

❤سالگردعقدمون مبارک عزیزم❤

احاختا

خجاجل

همسرخوب ونازنینم بهترین همسردنیا روزای شیرین زندگیمون دارن کم کم سپری میشن وحالامیوه وثمره ی زندگیمون توی دل مامانش جاگرفته وماسه نفری امسال یه سال نووتازه روآغازمیکنیم مهم نیست اول سال باشه یاوسط سال یااول هفته یاهروقت دیگه هرموقعه باتوکل برخداوعشق اراده کنی به انجام دادن کاری حتماموفق میشی. عزیزم روز۱۳۹۴/۳/۲۴زندگی مابهم پیوندخوردیه پیوندآسمونی پیوندمون مبارک عزیزم

۱۸:۱۵

من به قربون سکسکه هات برم الهی مادری گل پسری

چندوقته ک یه چیزی مث سکسکه مث ضربان قلب پشت سرهم توشکمم میزدی اولش فکرکردم ضربان قلب میوه ی دلمه گفتم صداقلب گل پسرمه ولی چراایقدتندوزیاددیشب ک ازچنتامامان دیگه پرسیدم گفتن ک پسرت سکسکه میزنه الهی من فدای سکسکه هات بشم من پسرم تاج سرمامانی میخوای توپولوشی.خیلی خیلی بی نهایت دوستش دارم این اولین تجربه ی بارداری منه برام خیلی می ارزه وجودتوپسرم دوستت دارم

۱۶:۴۵

عاشق لگدزدناتم میوه ی دلم عشق مامانی

خاحرعتجطعاحراطفبهطعسلام به روی ماهتون دارم کلاسای قبل زایمان رومیرم ۱۴جلسه بایدبرم اونم تواین هوای گرم خوزستان وقتایی که گل پسرم لگدمیزنه وول میخوره من عشق میکنم عاشقشم

۲۲:۵۱

۵۷روزصبر

۵۷روزصبرکردنلبخند

واسه دیدن روی ماهت پسرگلم ۵۷روزدیگه مونده این مدت خیلی سخت گذشت ولی باقیشم طاقت میارم توی آخرین سونوبهم گفته بودن۱۵مردادپسرم چشمای قشنگش روبه روی این دنیابازمیکنه ولی خودم احتمال میدم زودتربیادبه دنیا

تنش سالم باشه وزایمان خوبی داشته باشم بقیه اش مهم نیست خدابزرگه

۰۵:۵۰

❤پسرم دنیامه❤

اینجاخبرخاصی نیست جزروزمرگی هایمان من هستم وسایه سرم ومیوه ی دلم :)خداسایه ی آقاییم وازسرم کم نکنه الهی وانشاا..یه جین نی نی سالم ونانازی بمون بدهD:آقایی۷اسفند۶۴خانومی۱۷شهریور۷۲جوجه۱۶مرداد۹۶

❤♡بسم الله الرحمن الرحیم❤♡
خدایا..
ﺩﻟﻢ . . .
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺩ . .
ﻣﻴﺎﻥِ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﺮ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﺭ ﺣﺪِ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺖ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﮐﻤﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﻋﻤﻴﻖ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭِ ﺗﻮ . . .
ﺑﻮﺩﻥِ ﺗﻮ . . .
ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱِ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪِ ﺗﻮ . . .
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍﻱِ ﺧﻮﺏِ ﻣﻦ . . .
ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ . . .
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ . . . ﻳﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ؟ !
ﻫﻮﺍﻱِ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ . . . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻢ . . . !!
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ . . . ﻗﺎﺻﺪﮐﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ . . .
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ ﺗﺎ . . .
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ . . .
ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ . . .
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﻨﻢ . . .
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ . . .
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ . . .
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮑﺸﻴﺪ . . .
ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﺩﺑﺎﻧﻲ ﺑﮑﺸﻢ . . .
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﻮ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ . . .
ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭽﻴﻨﻢ . . .
ﺗﻘﺪﻳﻤﺶ ﮐﻨﻢ به ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ . . . .
ﺩﻟﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍ!
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺪ؟؟ !!
ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻣﻌﺼﻮﻡِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻨﮓ
ﺍﺳﺖ!
✿✿✿✿✿✿✿✿
┊   ┊┊   ┊┊ ✿
┊   ┊┊  ✿✿
┊    ┊┊  
┊   ✿✿.(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻ ♥ ☻
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.

(¯`v´¯)
`•.¸.•´

☻ ♥ ☻
/█\ ./█\

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
╬♥═╬
╬♥═╬
/(..')\♥♥('..)
./♥\. = ./█\.
_| |_ ♥ _| |_
LOVE
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
________♥╗╔╗═ ♫╔
╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚
╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔
╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ
•٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•
☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.
______̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡l_ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡___
Designed By Erfan Powered by Bayan