عصبانی ام شدیدددد

سلام ساعت ۵رفتیم  دکتربراسونوگرافی مرکزشهرحساب بکش چقددور.....من ازصبح نوبت سونوگرفته بودم خلاصه ساعت ۵رفتم نزدیکای ۷بودک سونوازم گرفت رفتم نشون دکترزنانم بدشم ک تازه فهمیدم ک افتضاحه افتضاحه  سونوهمه اش غلط بودوزن بچه روزده ۲۹۴گرم درصورتی ک الان باید به کیلوگرم باشه نه به گرم  لعنت به شهری ک یه سونوگرافی درس حسابی نداره  هرچی دکترخلوچلودیونه ومنگلن توشهرمان منک نظرم اینه   اکثردکتراکم دارلعنتیادوروزه همه اش یه سره سرپام همه اش توشهرم میرم ومیام میرم ومیام خداکنم بندازن بیرون هرچی دکترآشغالیه ازتوشهرمون خدایاتوبمارحم کن فیعلا

۱۵:۴۶

عشق فقط عشق مادر

هیچ عشقی عشق مادربه فرزندنمیشه اینوامروزبه دخترخانومی گفت ک عین من اومده بودآزمایش سه ساعته ی قندبارداری روبده ومث من سرگیجه داشت وقتی دیدمن مامام باهامه ناراحت شدگفت مامانته گفتم اره گفت خوشبحالت من مامام اون سردنیاست. البته ناگفته نمونه من شوهرم اوردم ازمایشگاه کارداشت خودم بش گفتم بره ومامانم زنگ زدم بیادآخه بیچاره اونم درگیره اونم دورخونمونه داریم خونه درست میکنیم یه واحدبابام بم داده دوردرست کردن اونه ایشاا..‌.امسال میریم توخونه خودمون ولی دوتاداداشامم هستن تواون ساختمون دوس ندارم پیش کسی باشماصلاحوصله خودشون وزنای انترشون روندارم البته اون داداشم ک هنوززن نگرفته ولی اونم نیومده انترحساب میشه شانس من همه درگیرن

۱۴:۳۰

نسخه ی خرچنگ قورباغه ی دکتر

امروزرفتم دکترساعت۴وخورده ای باتاکسی سرویس بامامانم تواین وضعیت افتضاح مالی قرارشدمامانم خرج دکترموبده این دوماه اخرویزیت دکترودادمامانم۳۴تومن بعدفهمیدم ک یه دکترجدیداومده ویزیتش سی تومنه تازه باماهم قراردادداره کمترهم میگیره احتمالا سونوگرافی هم بهم نوبت ندادگفتش ک تا۱۲تیرنوبت نداریم یه سونودیگه رفتم ک بابیمه ماقراردادداره گفت ک درطول روز۱۰نفربیشترپذیرش نمیکنه اعصابم خوردشداخه یه ساعتی تومطب دکتربیکارنشسته بودم میتونستم بیام نوبت بزنم تامن رسیدم جلومن یه آقایی دوتانوبت اخری روگرفت اعصاب خراب شددکتربرام ازمایش نوشت سونونوشت یه عالمه نامه وقرص برام نوشت اصلابه خوندن نمیرن این چه وضعشه واقعا خلاصه توبازاریه بارازروی یه پله افتادم یه دوسه باری هم پام پیچ خورد حالابماندک فردابایدازخواب نازبیدارشم باشکم خالی برم یه عالمه ازمایش بدم وبعدشم سونوبدموخیلی گرمه خیلی خسته کننده اس برامن توگرمای وحشتناک خوزستان

۰۰:۱۶

❤سالگردعقدمون مبارک عزیزم❤

احاختا

خجاجل

همسرخوب ونازنینم بهترین همسردنیا روزای شیرین زندگیمون دارن کم کم سپری میشن وحالامیوه وثمره ی زندگیمون توی دل مامانش جاگرفته وماسه نفری امسال یه سال نووتازه روآغازمیکنیم مهم نیست اول سال باشه یاوسط سال یااول هفته یاهروقت دیگه هرموقعه باتوکل برخداوعشق اراده کنی به انجام دادن کاری حتماموفق میشی. عزیزم روز۱۳۹۴/۳/۲۴زندگی مابهم پیوندخوردیه پیوندآسمونی پیوندمون مبارک عزیزم

۱۸:۱۵

من به قربون سکسکه هات برم الهی مادری گل پسری

چندوقته ک یه چیزی مث سکسکه مث ضربان قلب پشت سرهم توشکمم میزدی اولش فکرکردم ضربان قلب میوه ی دلمه گفتم صداقلب گل پسرمه ولی چراایقدتندوزیاددیشب ک ازچنتامامان دیگه پرسیدم گفتن ک پسرت سکسکه میزنه الهی من فدای سکسکه هات بشم من پسرم تاج سرمامانی میخوای توپولوشی.خیلی خیلی بی نهایت دوستش دارم این اولین تجربه ی بارداری منه برام خیلی می ارزه وجودتوپسرم دوستت دارم

۱۶:۴۵

عاشق لگدزدناتم میوه ی دلم عشق مامانی

خاحرعتجطعاحراطفبهطعسلام به روی ماهتون دارم کلاسای قبل زایمان رومیرم ۱۴جلسه بایدبرم اونم تواین هوای گرم خوزستان وقتایی که گل پسرم لگدمیزنه وول میخوره من عشق میکنم عاشقشم

۲۲:۵۱

۵۷روزصبر

۵۷روزصبرکردنلبخند

واسه دیدن روی ماهت پسرگلم ۵۷روزدیگه مونده این مدت خیلی سخت گذشت ولی باقیشم طاقت میارم توی آخرین سونوبهم گفته بودن۱۵مردادپسرم چشمای قشنگش روبه روی این دنیابازمیکنه ولی خودم احتمال میدم زودتربیادبه دنیا

تنش سالم باشه وزایمان خوبی داشته باشم بقیه اش مهم نیست خدابزرگه

۰۵:۵۰

اندراحوالات ما :)

سلام خوبید؟ ممنون ماهم خوبیم نی نی هم خوبهاتابااینکه یکم دیرشده ولی هفته ی معلماتاروبه همه ی معلمابخصوص همسرخوبمهحهتبریک میگم این روزابه شدت دورکارای خونموناحاهستیم ک زودترازاین وضعیت خارج شیم خسته شدیم ازاجاره نشینی راستی دیروزک رفتیم باآقای همسروگل پسرم رفتیم لناسونودادم گل پسرم۹۳۱گرم بود الهی من قربونش برم این روزادلم خیلی میخوادک بافتنیااوخیاطیهحایادبگیرم البته من همه ی هنرهارودوس دارم ولی نمیدونم چراتاالان وقت نشدک برم کلاس یاکه درست حسابی بشینم یادبگیرم

چندروزه حسابی منوآقای همسرمشغولیم باتایپ کردن ونوشتن سوالات نوبت دوم دانش آموزان چشم مونده برامون نه کمرازبس ک ساعت هاپشت کامیپیوتریمتاخا

۲۳:۴۰

من اومدم

سلام بردوستان بی وفا😏من اومدمتح
این روزهاساعت هاولحظات زیبایی روسپری میکنیم منوگل پسرماتراینک حس کنیدیه ادم دیگه درون وجودشماداره رشدمیکنه وبه زندگیش ادامه میده وبه زودی میادتواغوشت واقعاحسی خارق العاده اسلهبرای مادعاکنیدراستی اسم برام نفرستادیداحخخحپسرم اوایل مردادمیابه دنیاللاهنوزاسم انتخاب نکردم براش...

۲۳:۴۹

منوعلائم بارداری

سلام دوستای خوبم حالتون چطوره؟

الان نی نی خوشکل من یک ماه ودوهفته و۲روزشه ۸دی بایدبرم سونوبراقلب خوشکل نی نیم

شبااصلاخواب ندارم دل درددارم علائم بارداری چندوقته ک خودشون رونشون دادنه وبدترازهمه(دستشویی رفتن اونم شباس)

میدونیدک قراربودبراکنکوربخونم ساعت مطالعه ام خیلی افت کرده.

امیدوارم هرکسی منتظریه فرشته کوچولوتوزندگیشه خدازودترقسمتش کنه ایشاا...

۰۶:۴۳

نی نیِ من

سلام حالتون چطوره

+اصلاباورم نمیشه مامان شدم الان من یک ماه ویک هفته وسه روزه ک باردارم

+خیلی خوشحالم ک الان یه نفررودارم باخودم یه نی نی خوشکل ک هرجامیرم بامه باش حرف میزنم دردودل میکنم صبح بخیروشب بخیربش میگم نوازشش میکنم خلاصه شده همه کسم طوریکه احساس میکنم یکم منوآقای پدرازهم دورشدیم.

۰۰:۲۶

بارون

دلم میخواست الان برم توحیاط زیربارون داره بارون میاددومین بارون شهرمونه ولی حیاط نداریم بلکه برم توخیابون یادش بخیردوران قبل ازدواج خونه پدرم  تابارون می اومدسریع میرفتم توحیاط می ایستادم زیرسایبون صدای قطره های اب روسایبون خیلی قشنگ بودیادم میادبچه ترک بودم توخونه قبلی قبلیمون ک خیلی بزرگ وحیاط داربودیه دونه ازاین تخت آهنیای بزرگ داشتیم.هروقت بارون می اومد می رفتم روش میپریدم وشعربارون میادنم نم رومیخوندم اصللادوس ندارم بزرگ شم الان ک یاددوران کودکیم افتادم نمیدونم یه حس عجیب ومبهمی دارم نسبت به اینکه میدونم هی سنم میره بالاتروبالاخره یک روز......تمام.

۰۶:۴۲

منِ مُعتاد

خیلی حرف داشتم خیلی تایپ کردم ولی پاک شدن :|

خلاصشون

+اینکه خیلی وابسته شدم به فضای مجازی وابسته ک چه عرض کنم بهتره بگیم مُعتاد :)))این داره به من وزندگیم ووقت ودرسم لطمه میزنه واینکه آقامون همش میگه من بایدبرم زن بگیرم :)البته الکی وگرنه خودم حسابشومیرسم:/عشق

+واینکه توهروبلاگی رفتیدک خیلی عاشقانه وبدون دغدغه ومشکل ناراحتی ودلخوری داشتن زندگیشون میکردن شماناراحت نشیددنیای مجازیه دیگه هرکی میایه چیزی مینویسه

خدا

این حرفاروواسه این گفتم ک بدونیدمشکل وسختی توهمه زندگیاهست بنده بعدگذشت یک سال وسه ماه زندگی مشترک فهمیدم ک ازناراحتیاودلخوریابایدگذشت ودرزمان بروز مشکلات هم بایدصبوربود هم همین وبس زندگی متاهلی یه روزدوروزنیست یه عمره

۲۲:۰۳

معضل

سلام دوستان خوبمعشقحالتون چطوره؟

لحلدو معضلی هست بنام حالاغذاچی درست کنم ویکی دیگه اینکه حالامن چی بپوشم واقعاآدم کلافه میشه امشب اصلانمیدونستم شام چی درست کنم‌

اجاآقامون امروزاومدر۷ل۷نمیدونم چرااصلابرامن نظرنمیده کسی🤔دوستتون دارم فیعلابایعشق

۲۰:۴۷

کاش...

میدانم خسته اید،
میدانم هر روزتان را با کلی استرس برایِ قسط و چک هایِ عقب مانده تان میگذرانید ،
میدانم که زندگی واقعی با شعر و داستان زمین تا آسمان فرق دارد،
میفهمم پول اگر خوشبختی نمیاورد
بدبختی هم نمیاورد ،
باور کنید درک میکنم
اگر شبِ گذشته تا صبح بالای سرِ فرزندِ بیمارتان بیدار بوده اید
حال و حوصله ای برایِ قربان صدقه رفتن هایِ اولِ ازدواجتان ندارید ...
همه یِ این ها را هم میبینم
هم درک میکنم.
اما شما را به خدا اولویت هایتان را فراموش نکنید ...
چرا یادمان میرود
مردی که تمام روز را با ارباب رجوع و رئیس و بدهکار و طلبکار سر و کله میزند
همه یِ دلخوشی اش دست هایِ زنی است
در خانه که دورِ گردنش بپیچد
و همه یِ مشکلاتش را همان پشتِ در از گردنش بردارد...
ما یادمان میرود
زنی که تماِم روز وقتش را برای اتو کشیدن لباس ها و پختنِ غذا و سرو کله زدن
با بچه ها صرف کرده
دلخوشِ یک دوستت دارم
و بوسه یِ پیشانی است ...
ما غرق شده ایم در گرفتاری هایمان...
یادمان رفته این زن یا مرد همان است
که برایِ داشتنش آسمان را به زمین گره زده بودیم.
به قولِ سهرابِ عزیز
" دلخوشی ها کم نیست،
دیده ها نابیناست"...
دلخوشی هایتان را در یابید
حالِ دلشان خوب نیست ...
۲۳:۵۱

د و س ت ت د ا ر م

دوســـــــــــــ❤تت دارم همسرخوبم:)

آقای پدرمنظورم همسرمه..!!دیگه میخوام بااین اسم صداش کنم امروزاومدن اونم یهویی عاشق این غافلگیریاشم:)))

۱۵:۴۱

تالــــــــ❤ــــــــــار

هلوهلو کسی نیست
امروزبااگامون رفتیم بیرون شهرپیش همون تالاری ک عروسی کردیم دی :)))) خاطرات خوب وبدتوراهمون مرورشدن
این اولین باره ک بعدعروسی میریم اونجا :/نشدبریم خوب همینم سوپرایزاقای یاربود❤
۲۱:۴۸

پیاده روی دونفره

سلام صبح وظهرقشنگ پاییزیتون بخیرامروزصبح زودیه میسرطولانی روپیاده روی کردیم یایه آدم دیگه باعشقم😚😙😍😘😗زندگیمه آقامون💑خلاصه به مقصدک رسیدیم موقعه ی قرعه کشی شدنه من نه آقامون هیچی گیرمون نیومدباورتون میشه بعضی هاازیه خانواده۴تاجایزه گیرشون اومدمن خیلی ناراحت شدم😤😢😭یعنی منفجرشدم ازناراحتی ودس خالی وناامیدبرگشتیم خونه راستی پیاده روی بخاطرهفته ی دفاع مقدس بودخدارحمت کنه همه ی شهیدان روواقعاکاری کردن کارستون الان اینقدوابستگی هازیادشده که کم حاضرن ازجونشون بگذرن البته همه جورآدمی وجودداره👉یکیش خودمن ک هروقت داداشم وشوهرم میگن ک خدای نکرده اگ جنگ شدمیریم برای دفاع من هیچی نشده گریه وزاری میکنم میگم من نمیذارم آخه دلم نمیاد😐

۰۵:۳۲

:)

سلام خوجکلای من نمازروزه هاتون قبول باشه

۰۵:۱۳

❤تولدت مبارک❤

عشق زندگیم تولدت مبارک7اسفند

❤پسرم دنیامه❤

❤♡بسم الله الرحمن الرحیم❤♡
خدایا..
ﺩﻟﻢ . . .
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺩ . .
ﻣﻴﺎﻥِ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﺮ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﺭ ﺣﺪِ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺖ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﮐﻤﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﻋﻤﻴﻖ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭِ ﺗﻮ . . .
ﺑﻮﺩﻥِ ﺗﻮ . . .
ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱِ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪِ ﺗﻮ . . .
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍﻱِ ﺧﻮﺏِ ﻣﻦ . . .
ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ . . .
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ . . . ﻳﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ؟ !
ﻫﻮﺍﻱِ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ . . . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻢ . . . !!
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ . . . ﻗﺎﺻﺪﮐﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ . . .
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ ﺗﺎ . . .
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ . . .
ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ . . .
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﻨﻢ . . .
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ . . .
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ . . .
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮑﺸﻴﺪ . . .
ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﺩﺑﺎﻧﻲ ﺑﮑﺸﻢ . . .
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﻮ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ . . .
ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭽﻴﻨﻢ . . .
ﺗﻘﺪﻳﻤﺶ ﮐﻨﻢ به ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ . . . .
ﺩﻟﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍ!
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺪ؟؟ !!
ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻣﻌﺼﻮﻡِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻨﮓ
ﺍﺳﺖ!
✿✿✿✿✿✿✿✿
┊   ┊┊   ┊┊ ✿
┊   ┊┊  ✿✿
┊    ┊┊  
┊   ✿✿.(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻ ♥ ☻
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.

(¯`v´¯)
`•.¸.•´

☻ ♥ ☻
/█\ ./█\

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
╬♥═╬
╬♥═╬
/(..')\♥♥('..)
./♥\. = ./█\.
_| |_ ♥ _| |_
LOVE
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
________♥╗╔╗═ ♫╔
╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚
╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔
╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ
•٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•
☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.
______̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡l_ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡___
Designed By Erfan Powered by Bayan