دلم تورامیخواهد

آدم یک نفر را می خواهد که بلد باشد زشتی هایش را دوست داشته باشد وگرنه زیبایی را که همه دوست دارند. آدم کسی را می خواهد که صورت آرایش نکرده ی تازه از خواب بیدار شده اش را دوست داشته باشد.زیر چشم های گود رفته ی سیاهش را.زانو و آرنج پینه بسته اش را.ابروهای پر و دست نخورده اش را. دل همه مان کسی را بیشتر می خواهد که آدم را توی تمام فین فین کردن های سرما خوردگی اش با دستمال های خیس و چشم های قرمز و پف کرده و خشکی دور دماغ از روزهای خنده های از ته دل و دندان های ردیف مرتب اش بیشتر دوست داشته باشد. کسیکه صدای هورت کشیدن سوپ و بالا کشیدن نوشیدنی ای که توی لیوان به آخرش رسیده است را با نی بیشتر می پسندد تا خوردن استیک با چاقو و چنگال را.همه ی ما کسی را بیشتر می خواهد که منِ زشتمان را بیشتر از من زیبایمان دوست داشته باشد. کسی که کوتاهی قد و اضافه وزن و ریزش موهایمان ما را به او نزدیک تر کند.ما همه مان دلمان کسی را بیشتر می خواهد که سال ها بعد برای چروک های زیر چشم و خط های مورب دور دهانمان بمیرد. کسی که با حوصله بنشیند دانه دانه تارهای سفید مویمان را ببافد،عینکمان را مثل چشم های پر فروغ روزهای اول آشنایی مان دوست داشته باشد و مراقب شکستنی هایمان باشد.قلب مان و حتی استخوان هایمان.همه ی ما پیرزن و پیرمردهای غرغرو و خودآزار و خودخواهی خواهیم شد که فرشته هایی می خواهیم که تا ابد به ما مثل روز اول نگاه کنند.پیرزن ها و پیرمردهایی که بیماری،خروپف،فراموشی،زشتی و ناتوانی جزیی از زندگی مان خواهد شد قطعا". همه ی ما یک نفر را می خواهیم که سالهای سال روزهای سخت را به دلگرمی بودن ِهم بگذرانیم

۱۳:۲۱

تک پسرم

سلام دوستان خوبم خوبیدخوشیدسلامتید

خبرخبر🤗

یه خبرخوش😀

من رفتم سونونی نیم پسمله الهی من قربونش برم❤مردادماه ماه میادبه دنیااگ اسم خوشکل وجدیدبا(آ)یا(م)میدونیدبرام تونظرای خوبتون بگید🤗

۱۳:۱۲

عشق

آدم هایی هستیم که فکر می کنیم یک نفر باید برایمان از آسمان ها بیُفتد، که با همه فرق داشته باشد. یک همه چی تمام ِعالی ِدوست داشتنی باشد که یک شب مهتابی وقتی ماه با آسمانش خلوت می کند از ورای آدم ها بیاید و دل وا مانده یِ خوش خیالِ پرتوقع مان راببرد و به قول معروف با برق نگاهی یا شکر خندی و شاید عشوه ای عاشقمان کند و آن تیر افسانه ای را توی قلبمان طوری فرو کند که از آن طرفش دربیاید و بقیه اش هم دیگر فَوَقَعَ ما وَقَعَ..!! آدم هایی هستیم که فضای سبز کوچک احساسمان را پر کردیم از بذر ای کاش هایی که هیچ وقت سبز نشد و بیشتر عمرمان را سوختیم در فراق آن شبه عشق های الکی که به راحتی ِ عبور از سنگ فرش کف خیابان ازمان گذشتند و جلوی چشممان با دیگری رفتند. و چقدر سوزاندیم عاشق های همه چی تمام را که تنها گناهشان این بود که از آسمان نیُفتاده بودند(!) و آنقدر ندیده گرفتیم عاشقانه هایشان را که عاشقی کردن یادشان رفت..! آدم هایی هستیم که یاد گرفتیم آینده یعنی آنچه پیش روست و چه دست هایی را که از پشت بر شانه هایمان می نشستند پس زدیم.. چقدر تشنه نگه داشتیم دل هایی را که در حسرت یک جرعه احساس عاشقانه یمان خشک شدند، ترک برداشتند و عاقبت شکستند و ما هیچ وقت زیر بار جنایت هایی که زیر پوستی مرتکب شدیم نرفتیم.. آدم هایی هستیم که برای اولین بار در طول تاریخ توانستیم بدون خون و خون ریزی آدم بکشیم. با حرف هایمان!! آن هم نه یک بار، روزی هزار بار.. و استعداد این را هم داشتیم بدون ترک کردن تفریحات و بازی کردن های کودکیمان بزرگ شویم و از گِل بازی های کودکانه به دل بازی برسیم و دلمان را با تمام امکانات بی وقفه عرضه کنیم برای اندکی دوست داشته شدن و دوست داشتن!! آن هم نه یک بار، روزی هزار بار.. آدم هایی هستیم که در انتظار گذاشتن یکدیگر کم نذاشتیم و شکل و شمایل فضای سبز کوچک احساسات خیلی هارا با همین انتظار عوض کردیم و اصلاً به روی خودمان نیاوردیم که با کارهایمان چه کویری ساخته ایم از فضای احساساتی و رمانتیک دل بعضی ها و چه کاکتوس هایی کاشتیم که می توانستند پیجک های سبز باشند، یا حتی بوته های یاس..! آدم هایی هستیم که به دست خودمان ترک شدیم، طرد شدیم، تنها شدیم و آنقدر احساساتمان را برای یک آدم ماورایی و تخیلی نگه داشتیم که عاقبت مجبور شدیم برای تنهایی عاشقی کنیم..(!) اما نپذیرفتیم عشق همان بود که پشت در ِ دلمان زیر پایش علف سبز شد و ما همچنان به احمقانه ترین شکل ممکن چشم به آسمان دوخته بودیم تا کسی بیُفتد..!!

۲۰:۲۹

خداروشکر

1/10/95اومدم شهرازمایشگاه ازمایشات ۶تا۸هفتگی روانجام دادم.ونوبت سونوهم زدم سونوهم گرفتم خداروشکرهمه چی خوب بودضربان قلبش۱۲۸ بودقدش۱۱میلیمتربودساعت۳راه افتادیم اهوازمنوآقایم ومامانیم والبته نی نیم ۵رسیدیم اهوازرفتیم پیش دکترمرمضی اول یه خانومی وزن وفشارموگرفت بعدرفتم پیش دکتربعدشم راه افتادیم اومدیم توراه پیش مغازه ای ب اسم شاهتوت یه بستنی خوشمزه آقامون برام گرفت بایه ظرف پرازذرت مکزیکی جاتون خالی هواایقده سردبود

۱۸:۱۲

منوعلائم بارداری

سلام دوستای خوبم حالتون چطوره؟

الان نی نی خوشکل من یک ماه ودوهفته و۲روزشه ۸دی بایدبرم سونوبراقلب خوشکل نی نیم

شبااصلاخواب ندارم دل درددارم علائم بارداری چندوقته ک خودشون رونشون دادنه وبدترازهمه(دستشویی رفتن اونم شباس)

میدونیدک قراربودبراکنکوربخونم ساعت مطالعه ام خیلی افت کرده.

امیدوارم هرکسی منتظریه فرشته کوچولوتوزندگیشه خدازودترقسمتش کنه ایشاا...

۰۶:۴۳

وسوسه

داداشم الان داره شام میخوره چراالان خوب اول ازسرکاراومدبعدرفت باشگاه فوتبال بوی غذاداره دیونه ام میگه خورشت لپه باسیب زمینی سرخ شده وبرنج وکباب وسوسه شدم گشنمه انگارنی نیم گشنشه الهی قربونت بره مامانی بابایی هم ک اصلازنگ نمیزنه حالمون روبپرسه

۰۰:۴۴

نی نیِ من

سلام حالتون چطوره

+اصلاباورم نمیشه مامان شدم الان من یک ماه ویک هفته وسه روزه ک باردارم

+خیلی خوشحالم ک الان یه نفررودارم باخودم یه نی نی خوشکل ک هرجامیرم بامه باش حرف میزنم دردودل میکنم صبح بخیروشب بخیربش میگم نوازشش میکنم خلاصه شده همه کسم طوریکه احساس میکنم یکم منوآقای پدرازهم دورشدیم.

۰۰:۲۶

حسِ خوبِ توروداشتن

سلام سلام عشقولیاحالتون چطوره آقای🤗خونه دیروزساعت ۳ باپدرش اومدخونه 🙂وازساعت ۳ من سرپابودم تا۱۱شب دیگه داشتم ازکمردردمیمردم 😑😴وساعت ۹ رفتم بی بی چک زدم مثبت بود😲😰چی مثبت وای خدای من من مادرشدم🙃 شماهاهم خاله ودایی شدیدهوراااا فکرهاوترس هاواسترس های زیادی به سمت من حمله ورشدن.😯🙁 ک نکنه اینطورشه نکنه اون طورشه ایقدبرنامه داشتم میخوام کنکوربدم نمیدونم حالاچطوردرس بخونم امروزرفتم بهداشت محلمون قرص آهن گرفتم آخه کم خونم 🙁دیشب همش بیداربودپلک روهم نذاشتم😴😪 ازبس دل دردوکمردردداشتم.خسته شده بودم خیلی کارکردم.فردامیرم اول پیش دکتربرام آزمایش بارداری بنویسه بعدجوابشوعصرمیبرم پیش متخصص زنان. *یه چیزخیلی عجیب خواهرشوهرم حامله اس ۵ماشه شایدم ۶ماه امروزهم عروسش رودیدم توبهداشت بارداره روزای آخرشه ازدهنم دررفت گفتم فلانی بارداره فکرکنم گفت واقعا گفتم اره مگ نمیدونستی🤔...نمیدونست آخه چه لزومی داره آدم این چیزاروقایم کنه خانواده همسرش اصلا نمیدونن بشون نگفته نمیدونن خدایاایناکین دیگه.منم به مامانم وشوهرم گفتم ک حق نداریدچیزی به کسی بگیدحالاخانواده شوهرم این طورن منم بایدمث خودشون باش ساده بودن ممنون دوستتون دارم برامنو نی نیم دعاکنی

+رفتم آزمایش خون دادم مثبت بود

+ولی خیلی ناراحتم خیلی عذاب میکشم دیگه خسته شدم

۱۰:۰۱

بارون

دلم میخواست الان برم توحیاط زیربارون داره بارون میاددومین بارون شهرمونه ولی حیاط نداریم بلکه برم توخیابون یادش بخیردوران قبل ازدواج خونه پدرم  تابارون می اومدسریع میرفتم توحیاط می ایستادم زیرسایبون صدای قطره های اب روسایبون خیلی قشنگ بودیادم میادبچه ترک بودم توخونه قبلی قبلیمون ک خیلی بزرگ وحیاط داربودیه دونه ازاین تخت آهنیای بزرگ داشتیم.هروقت بارون می اومد می رفتم روش میپریدم وشعربارون میادنم نم رومیخوندم اصللادوس ندارم بزرگ شم الان ک یاددوران کودکیم افتادم نمیدونم یه حس عجیب ومبهمی دارم نسبت به اینکه میدونم هی سنم میره بالاتروبالاخره یک روز......تمام.

۰۶:۴۲

منِ مُعتاد

خیلی حرف داشتم خیلی تایپ کردم ولی پاک شدن :|

خلاصشون

+اینکه خیلی وابسته شدم به فضای مجازی وابسته ک چه عرض کنم بهتره بگیم مُعتاد :)))این داره به من وزندگیم ووقت ودرسم لطمه میزنه واینکه آقامون همش میگه من بایدبرم زن بگیرم :)البته الکی وگرنه خودم حسابشومیرسم:/عشق

+واینکه توهروبلاگی رفتیدک خیلی عاشقانه وبدون دغدغه ومشکل ناراحتی ودلخوری داشتن زندگیشون میکردن شماناراحت نشیددنیای مجازیه دیگه هرکی میایه چیزی مینویسه

خدا

این حرفاروواسه این گفتم ک بدونیدمشکل وسختی توهمه زندگیاهست بنده بعدگذشت یک سال وسه ماه زندگی مشترک فهمیدم ک ازناراحتیاودلخوریابایدگذشت ودرزمان بروز مشکلات هم بایدصبوربود هم همین وبس زندگی متاهلی یه روزدوروزنیست یه عمره

۲۲:۰۳

معضل

سلام دوستان خوبمعشقحالتون چطوره؟

لحلدو معضلی هست بنام حالاغذاچی درست کنم ویکی دیگه اینکه حالامن چی بپوشم واقعاآدم کلافه میشه امشب اصلانمیدونستم شام چی درست کنم‌

اجاآقامون امروزاومدر۷ل۷نمیدونم چرااصلابرامن نظرنمیده کسی🤔دوستتون دارم فیعلابایعشق

۲۰:۴۷

:||

همیشه برام یه چیزسوال بودوهست ک چرابابام هروقت میادتواتاقم بعدمیخوابره پشت سرش درومیبنده :/

چقدمنودوس داره ک دلش میخواکسی مزاحمم نشه :)  

یاکـــــــــــ اینقدازمن بدش میاک دلش نمیخوامنوببینه :(

به هرحال من پدرومادرم رودوس دارم ;)

+یادمه قبل عروسی مادرشوهرم ازم خواست ک هــــوابرادرشوهرم و هم عروسم روداشته باشیم منو شوهرم امــــــاولــــــــی اصلاآخه به چه قیمتی...

پس کی مواظب ماس وهواماروداره درجــــــواب مجتبی جان میگه خـــــــــداهوامارودره

۲۱:۱۷

رانندگی من توپه

سلام دوستان خوبم حالتون خوبه چه خبرا امروزخیلی خوشحالم چراچون1.دلموتقریبانسبت به کسایی ناراحتم کرده بودن صاف کردم و2.اینکه گواهینامه قبول شدم اینقدخوشحال بودم امروزک حدوحساب نداشت ولی خدایش چندروزه ک پدرم دراومده ازدندون درد :( آقای افسرمحترم اول آقایون رونشوندپشت فرمون بعدچهارتاچهارتاخانومارومن موندم باگروه اخرفقط چهارتاخانوم ازاین چهارتابازمن اخری بودم.خداروشکـــــــــــرهمه چیزخوب پیش رفت :)) درضمن دارم سعی میکنم یکم مثبت نگرشم یکم روحیموبهترکنم آدم شادی شم فکرای بدنکنم دیگه🤔لبخندبزنم.امیدوارباشم. وخیلی چیزادیگه خلاصه قراره تعغییرکنم کلانیمه ی پرلیوان رودیدن وازاین حرفاواگ کسی حرفی بم زدک من دلخورشدم اصلانه جواب بدم ن ناراحت شم ن ب دل بگیرم برام مهم نباشن دیگران چه خودشون چه حرفاوکاراشون.قراره خانوم خوبی شم میخوام یکم زندگیمونوروب راه کنم تلاش کنم برارابطمون ک بهترشه آخه چاله چوله کم نداره این زندگی البته همی چاله چوله هاودس اندازان ک زندگی روشیرین میکنن.

۱۳:۱۵

قلبـــــــــــ من

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد. عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست

۱۲:۵۱

صرفه جویی

امروزرفته بودم اداره اموزش پرورش برااصل مدرک پیش دانشگاهیم بعدازچندسال :| اون وقت اول صبحی همه جلسه بودن :( ایقدازاین اتاق ب اون اتاق پاسم دادن ک حالت تهوه گرفتم.ازاونجایه مسیرطولانی روقدم زدم رسیدم به یه فروشگاه رفتم یه تابی توش خوردم ولی هرچی نگاه کردم دیدم واقعابه چیزی احتیاج نداشتم خریدنکردموبرگشتم +خلاصه نتیجه این شدک صرفه جویی کنیدووسایل اضافی والکی ک فقط فضای منزل رواشغال میکنن نخرید

۱۵:۱۵

کاش...

میدانم خسته اید،
میدانم هر روزتان را با کلی استرس برایِ قسط و چک هایِ عقب مانده تان میگذرانید ،
میدانم که زندگی واقعی با شعر و داستان زمین تا آسمان فرق دارد،
میفهمم پول اگر خوشبختی نمیاورد
بدبختی هم نمیاورد ،
باور کنید درک میکنم
اگر شبِ گذشته تا صبح بالای سرِ فرزندِ بیمارتان بیدار بوده اید
حال و حوصله ای برایِ قربان صدقه رفتن هایِ اولِ ازدواجتان ندارید ...
همه یِ این ها را هم میبینم
هم درک میکنم.
اما شما را به خدا اولویت هایتان را فراموش نکنید ...
چرا یادمان میرود
مردی که تمام روز را با ارباب رجوع و رئیس و بدهکار و طلبکار سر و کله میزند
همه یِ دلخوشی اش دست هایِ زنی است
در خانه که دورِ گردنش بپیچد
و همه یِ مشکلاتش را همان پشتِ در از گردنش بردارد...
ما یادمان میرود
زنی که تماِم روز وقتش را برای اتو کشیدن لباس ها و پختنِ غذا و سرو کله زدن
با بچه ها صرف کرده
دلخوشِ یک دوستت دارم
و بوسه یِ پیشانی است ...
ما غرق شده ایم در گرفتاری هایمان...
یادمان رفته این زن یا مرد همان است
که برایِ داشتنش آسمان را به زمین گره زده بودیم.
به قولِ سهرابِ عزیز
" دلخوشی ها کم نیست،
دیده ها نابیناست"...
دلخوشی هایتان را در یابید
حالِ دلشان خوب نیست ...
۲۳:۵۱

برادرسفرکرده ام آه عزیزترازجانم :|

هنوزهم دوستت دارم مث بچگی هامــــــ ‌:( اما... جای خالیت روچکنم جای خالیت داداش خوبـــــــم باهیچ چیزپرنمیشــــــــه روزگاربدکرده باقلبمـــــــم تاوان چی رودارم میدم خـــــــــدایا کم بوده ،نبوده ،اصلانداشتم من ازخوشبختی سهمــــے.... اینووقتی فهمیدم وقتی ک توروازدست دادم وقتی یادم میادصورت زیبات نگاهت لبخنددستای قشنگت وقتی یادم میاد...ک توغسالخونه تورومیشستن آتیش میگیرم دردازاین بدتربرام نیست دیروزسالگردت بودعزیزم منوببخش اگ کم میام جایگاه ابدیت وبهت سرنمی زنم ولی بدون تـــــــــ ابد ـــــــــاتوقلب یه دونه خواهرت هستی جاودانه 😭😭

۱۵:۲۰

یه لحظه لطفا :)

نمیتونم ادامه مطلب بذارم حتمابایدروی عنوان کلیک کنیدتاادامه مطلب بیادآخه چرا لینک کردن هم بلدنیستم خوب 

+تصمیم دارم اسم واقعی خودموهمسرموجایگزین کنم نظرتون چیه حدس میزنیداسم من چیه با(آ)شروع میشه ۴حرفه اسم آقامون هم با(م)۵حرفه حالازودبگیدمنتظرم 

+به به میبینم ک حدساتون درست بودبله اسم من آرزوواسم شوهرم مجتبی:))

۲۳:۰۶

تنبل

دیشب داشتم استارت درس خوندن رومیزدم اونم باشیمی۲داداشم اومده بودتواتاق نشسته بودداشتم تست مبحث عددجرمی عدداتمی رومیزدم گفتم ۷+۲=۹وجواب اصلی میشهـ.....  یهوبرگشت بمن گفت خوب بلدیامنم جوگیرشدم گفتم اره یه چیزایی یادمه گفت اونونمیگم ک ۷+۲رومیگمـ خوب بلدی :/ دی :) نتیجه یعنی اینقد من ت...ن...ب...ل...م :(

۱۱:۴۳

د و س ت ت د ا ر م

دوســـــــــــــ❤تت دارم همسرخوبم:)

آقای پدرمنظورم همسرمه..!!دیگه میخوام بااین اسم صداش کنم امروزاومدن اونم یهویی عاشق این غافلگیریاشم:)))

۱۵:۴۱

ماجرای پارک دوبل رفتنم

برای باردوم وانشاا...باراخرقراره برم آزمون بدم کی؟بااجازتون فرداساعت۱۰ مربیم امروزدرحین پارک دوبل بم میگفت بلکه پیروپیغمبرقبولت کنن :/ دی...آخه چرا یعنی چی یعنی من رانندگیم بده‌:( ولی درعوض رانندگی آقامون حرف نداره😙بااینک امروزازپیشم رفته ولی دلم خیلی براش تنگ شده😭

دی://بعدانوشت؛

آقایون خانومامن ازهمینجااعلام میکنم  ساعت ۱۰ ک رفتم ازمون دادم بازردشدم😭بازم امروزبراباردوم ردشدم بارزس گفت همه خانوماپارک دوپل همه ردشدیم.دفعه قبلی خاموش شدماشین این دفعه هم ک ایطورشدخدارحم کنه.واقعابیماری روحی روانی وافسردگی گرفتم:(

۱۴:۵۳

کنکوربعدازعمری

سلام قرارشدمنواقایی کنکوربدیم من بعد۴سال واقمون بعدعمری من ک معمولاهرهفته ریستارمیشم وهرچی خوندم یادم میره :/
ولی آقامون یه چیزایی بلده منک رشته ی زیست شناسی سلولی مولکولی بودم شاخه ی میکروبیولوژی ولی تاکاردانی بیشترادامه ندادم علاقه نبوددیگه:)
اقایی هم ک تربیترمعلم بودش درساسخت کتاباعوض شدنه وخیلی سختمه تادوباره عادت کنم ب درس خوندن هرچی میخونمم انگاری من نبود:(((
این گوشی ونت هم ک انگاردلشون نمیخوامادرس بخونم همش تونتم ودورگوشی کیاامسال بایدکنکوربدن منوراهنمایی کنن ک سخت محتاجم
۰۹:۲۷

تالــــــــ❤ــــــــــار

هلوهلو کسی نیست
امروزبااگامون رفتیم بیرون شهرپیش همون تالاری ک عروسی کردیم دی :)))) خاطرات خوب وبدتوراهمون مرورشدن
این اولین باره ک بعدعروسی میریم اونجا :/نشدبریم خوب همینم سوپرایزاقای یاربود❤
۲۱:۴۸

کـــمک لطــــ :(ـــــفا

کی میتونه قالب وبلاگ منوعوض کنه:(
ازاین بدم میا :/
زشته تکراریه قدیمیه چندشه:)))))

+بعدانوشت؛ممنون ازعرفان بابت قالب های توپش مشکل حل شد:)

۱۰:۲۷

نظرخواهی

سلام خوبیدخوشیدسلامتید
بچه هابنظرتون بیان بهتره یابلاگفا یامیهن بلاگ بابلاگ اسکای لطفاجواب بدیدراستی من تو۴تاشون ۴تاوبلاگ دارم ولی خالین کدوم بهتره بنظرتون چون میخوام ازاین ب بعدتویکیشون بنویسم

۱۰:۲۴

تفلدم مبالک

راستی دوستای جون جونی یادم رفت ک بگم بهتون شوهرجان برای تولدم یه انگشترخوجکل خریداون حلقه روهم ازش خوشم اومدمامانم برام خریدالبته نصف پولشوداداشم داددوتالیوان خوجکل دیگه که خیلی وقت بوددوس داشتم بگیرم ولی هی فرصت نمیشدهم زن داداشم برام گرفت بعداعکساشونومیذارم فیعلاوقت نیست دوستون دارم بای بای😚

۱۲:۰۶

پیاده روی دونفره

سلام صبح وظهرقشنگ پاییزیتون بخیرامروزصبح زودیه میسرطولانی روپیاده روی کردیم یایه آدم دیگه باعشقم😚😙😍😘😗زندگیمه آقامون💑خلاصه به مقصدک رسیدیم موقعه ی قرعه کشی شدنه من نه آقامون هیچی گیرمون نیومدباورتون میشه بعضی هاازیه خانواده۴تاجایزه گیرشون اومدمن خیلی ناراحت شدم😤😢😭یعنی منفجرشدم ازناراحتی ودس خالی وناامیدبرگشتیم خونه راستی پیاده روی بخاطرهفته ی دفاع مقدس بودخدارحمت کنه همه ی شهیدان روواقعاکاری کردن کارستون الان اینقدوابستگی هازیادشده که کم حاضرن ازجونشون بگذرن البته همه جورآدمی وجودداره👉یکیش خودمن ک هروقت داداشم وشوهرم میگن ک خدای نکرده اگ جنگ شدمیریم برای دفاع من هیچی نشده گریه وزاری میکنم میگم من نمیذارم آخه دلم نمیاد😐

۰۵:۳۲

اومدم باخبرای خوش

دوستان سلام🙆یه خبرخوش قبول شدم آئین نامه یاشایدم آیین نامه رانندگی رو😉حالاشهریش مونده😯خداکنه اینم قبول شم شرش کنده شه امروزعقددخترخاله ام بودحالم یه طوری شدیاخاطرات خودمون افتادم😩

۰۵:۳۰

سلام سلام به همگی

سلام خوبیدخوجکلای من دلم براتون تنگ شده دیروزهمینجوری😑رفتم کنکوردادم هیچی نخونده بودم چندروزپیش سرکلاس ازبیوازمایش قندخون انجام دادیم خوشمان امد😁دوس داشتم باحال بودالان نه حوصله جزئیات کنکورودارنم کلاس ازبیو😕سریه فرصت مناسب مینویسم اینارودرضمن یه چیزی بگم روم نمیشه بازیکشنبه ازمون آیین نامه دارم خدابخیرکنه منک همه روبلدنمیدونم چراسوالات قمت میکانیک ماشین رواجزای ماشین رواینقدزیادکردن توامتحاناشون فیعلابای

۰۶:۱۳

گوشی خریدم

سلام به همگی شب خوش😊باتوجه به اینکه گوشی اپلم کادوبابامه اپل۶قفل شبکه بودوگوشی ک دستم بودجاوابودآقامون رفتم برام گوشی خریدواسه سالگردازدواجمون رم اپلم۱۲۸گیگه قراره برم اصفهان اونجادرستش میکنم ای اواس زیادتوایران کارایی نداره سامسونگ گرفتم من برم بخوابم این ترم تابستون کلاس گرفتم😐فردابایدبرم دانشگاه شب خوش

۰۲:۲۹

😒

روحیه دادن مامان بقیه روباش حالامامان منوباش😊

خوخنگی دیگه😳اگ من بودم هموباراول قبول میشدم😞

شیطونه میگه برواسمشوبنویس😡

۰۲:۲۲

:|

سلام خوبیدخوشیدسلامتیدقبول نشدمپس کی دیگه قبول میشم باورتون میشه روحیه ام خیلی ضعیف شده بخاطراین امتحان رانندگی🚘🚗لعنتی
+نیازه ک تشکرکنم ازهمسرخوبم ک دوبارآخرک رفتم امتحان دادم باهام اومد❤️
وخداکنه دفعه بعدی قبول شمو نیام بنویسم این داستان ادامه داردهرهفته میرم امتحان میدم هریکشنبه تابالاخره قبول شم

۰۲:۱۳

یه راننده ی خوب

سلام به همگی😉ازساعت٥بیدارشدم 😭ساعت٨آزمون رانندگی دارم بنظرتون چی میشه😶

۰۵:۳۲

:)

سلام خوجکلای من نمازروزه هاتون قبول باشه

۰۵:۱۳

عشق من

عشقه منه عشق عمه جانشه

سلام دوستان اینم عکس برادرزاده ام بزرگ شده ماشاالله 😍عاشقشم

۱۹:۴۴

❤تولدت مبارک❤

عشق زندگیم تولدت مبارک7اسفند

دوستت دارم۰۲:۵۹

:/

ﯾﻬﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻋﻮﺽ ﺷﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ نشون میدی که به آینده امیدواری ﺁﻫﻨﮓ ﺷﺎﺩ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ آرایش میکنی به روز لباس میپوشی با دوستات بیرون میری شیطنت میکنی ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺭﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯿﺘﻮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ دیگه از خونه بیرون نمیری زود عصبانی میشی هر کسی میاد سمتت پسش میزنی حتی آدمش از جاهای شلوغ فرار میکنی با خودت لج میکنی ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ

۲۰:۴۳

مردم ازفضولی

این کیه ک داره منوبصورت خاموش دنبال میکنه ها:))بقول دوستم خوب بودن این کلاسای دانشگاه هاازبیکاری والافی درمی اومدیم بعدامتحانام ک بیکارشدم همش تونخ خریدکردن بودم دودست مانتوشلواربایه کیف ذرشکی وسه جفت کفش خریدم فرداهم بازمیرم خریدآخ جون دلم یه تیپ مشکی میخواد ولی خدایش این ترم ازاون ترماس همه درساسخت سخت وآزمایشگاه های زیادوای خدایاکی میتونه اینقدگذارش کاربنویسه این ترم درس انگل وقارچ وآزمایشگاهاشون رودارم بیویک دارم ویه عالمه دیگه ولی کلاسام فقط 1شنبه3شنبه و4شنبه هستش دیگه خوبیش اینه ک روزایی ک همسرم ازسرکارمیادخونه من بیکارم راستی واسه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده بودیم ولی چون دیربه سایت مراجعه کردیم ظرفیت پرشده وماجاموندیم آخه میخوان ببرن مشهد من تابحال نرفتم خیلی خیلی دلم میخواد برم دلم هوای مشهدکرده لامصب دم عیدم هست دیگه بدترسفرمیچسبه نالاحتم😭

۱۴:۴۵

دیشب داشتم بابرادرزاده ام بازی میکردم ک یهوصدای آیفون اومدب زن داداشم گفتم بروشوهرت اومدازسرکاربرودروبراش بازکن😋 برواستقبالش خلاصه دروک بازکرداومدگفت شوهرخودتم اومده من اینجوری شدم😨والبته بعدش😗😙😘😚شدم سریع لباس پوشیدم رفتیم خونه خودمون به آقای یار گفتم چرایهویی میگه سوپرایزه دیگه خوراس میگه بدبخت😐سریع چندلیوان شربت آماده کردم بعدش میوه هاروشستم وبه ظرف بزرگ ذرت خوشمزه درست کردم آقامون گفت ک خیلی خوشمشش تاآقایی رف1دوش گرفت منم پلوعدس باگوشت رشته رشته شده باپیازداغ زیادوته  دیگ سیب زمینی براش درس کردم دفعه قبلی ک ازخونه مادرشوهری برمیگشتم یه شیشه کوچیک ترشی سیربهم داده بودک نصفشودیشب خوردم.😀بعدشام هم چندلیوان شیرخرمادرست کردم گذاشتم تویخچال براصبحانه ک آقامون دیرازخواب بیدارشد😊ولی موفق شدم1لیوانش روبش بدم بخوره امروزک نه ولی فرداآقایی ازسرکارمیادخونه توفکرم فرداشب چی درس کنم اینم برادرزاده ام کوچوله24روزی هست ک متولدشده خدای ژسته ها درضمن اینجاخوشکل نیفتاده چشماشم آبیه

۱۳:۴۳

:)

صدای مردانه ات دلم را میلرزاند...  دستان بزرگ و قوی ات مرا یاد یک  واژه می اندازد آن هم"امنیت" است...  آغوشت هم چون دریای پر تلاتم است و  من عاشق غرق شدن در این دریایم...  تو فقط مرد من بمان من هم قول میدهم تا ابد بانوی تمام لحظاتت باشم...

۱۹:۳۴

مـن از تــو بجــز بـودنت هیچ نمی خواهــم👯

۰۱:۲۳

:|

سلام خیلی ناراحتم اینقدک حدوحساب نداره بخدااصلانمیدونم تکلیف منو این رشته ی بدچه خواهدشد به میکروبیولوژی علاقه ندارم واسه همین ک توش پیشرفت چشم گیری ندارم شایدبازکنکوردادم ولی چه فایده چندسال ازعمرم هدرفت ازسوالای مردم بدترازهمه اعصابموخراب میشه ک چقددخالت میکنند خوب من رشتمودوس نداشتم تغییرش دادم خوبه توچه ای باباعجب ملتین نمیدونم فازشون چه. وبالاخره امتحانای این ترم هم تمام شدن نشسته ام بست توخونه منتظرنمره هاخدایاخودت به من رحم کن

۰۸:۰۸

خاطره ای برای آینده

همسرخوبم همیشه دوستت داشتم وخواهم داشت سختیی ومخالفت وحرف کم نبودونیست ونخواهدبودولی یادت نره ک خدابزرگه وهمیشه ماروتواوج ناامیدی هاوناراحتی هاامیدوارکردبااین حال امسال هم خواهدگذشت وبازسال جدیدومتفاوتی آغازخواهدشدمن ازخداتنهایه چیزمیخوام اونم سلامتی توئه ک بدون تو،دورازتوزندگی برام بی معناست شایدم هیچ وقت وبلاگای منونوشته های منووقت نکنی قشنگ بخونی اینارومینویسم برای سالهای آینده ک اینابشن خاطره دوستت دارم تاابد

نفسمی

۱۶:۵۱

❤خانوم گل ویاردلش❤

❤♡بسم الله الرحمن الرحیم❤♡
خدایا..
ﺩﻟﻢ . . .
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺩ . .
ﻣﻴﺎﻥِ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺿﻤﻴﺮ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﺭ ﺣﺪِ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺖ . . .
ﺩﻟﻢ . . .
ﮐﻤﻲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﻋﻤﻴﻖ . . .
ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭِ ﺗﻮ . . .
ﺑﻮﺩﻥِ ﺗﻮ . . .
ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱِ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪِ ﺗﻮ . . .
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍﻱِ ﺧﻮﺏِ ﻣﻦ . . .
ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ . . .
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﺍ . . . ﻳﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ؟ !
ﻫﻮﺍﻱِ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ . . .
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ . . . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻢ . . . !!
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ . . . ﻗﺎﺻﺪﮐﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ . . .
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ ﺗﺎ . . .
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ . . .
ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ . . .
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﻨﻢ . . .
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ . . .
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﻭ . . .
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺗﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮑﺸﻴﺪ . . .
ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﺩﺑﺎﻧﻲ ﺑﮑﺸﻢ . . .
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﻮ . . .
ﺩﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ . . .
ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ . . .
ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﭽﻴﻨﻢ . . .
ﺗﻘﺪﻳﻤﺶ ﮐﻨﻢ به ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ . . . .
ﺩﻟﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﺪﺍ!
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺪ؟؟ !!
ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻣﻌﺼﻮﻡِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻨﮓ
ﺍﺳﺖ!
❤♡من خانوم خونه متولد17شهریور1372وآقای خونه متولد31شهریور1364 تاریخ آشنایی اردیبهشت1392 تاریخ نامزدی شهریور1392بالاخره طول کشیدتابله گفتیم دیگه تاریخ عقدمون:24/3/1394 تاریخ عروسیمون:خدابخوادبه همین زودیاوتاریخ عروسیمون 1394/6/3نی نی دارشدیم بالاخره ماآبان۹۵پدرومادرشدیم خداروشکر❤♡
✿✿✿✿✿✿✿✿
┊   ┊┊   ┊┊ ✿
┊   ┊┊  ✿✿
┊    ┊┊  
┊   ✿✿.(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻ ♥ ☻
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.

(¯`v´¯)
`•.¸.•´

☻ ♥ ☻
/█\ ./█\

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
╬♥═╬
╬♥═╬
/(..')\♥♥('..)
./♥\. = ./█\.
_| |_ ♥ _| |_
LOVE
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
________♥╗╔╗═ ♫╔
╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚
╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔
╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ
•٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•
☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.
______̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡l_ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡___
Designed By Erfan Powered by Bayan